Error
Código: 1104
Descrición: java.lang.Exception: Parámetro introducido non válido: amp;municipio=014
Localización: ConsultaGuiaMunicipServlet