Consultas
Para consulta-lo estado do Cambio de Médico introduza os seguintes datos.
Recorde que debe introduci-los datos que se lle proporcionaron á hora de realiza-lo Cambio de Médico (Número de afiliación á Seguridade Social e a clave).
Nº de afiliación á Seguridade Social 
Clave